Lian er positiv og engasjert person med svært gode evner til å kommunisere med mennesker, og hun er dyktig til å stille relevante spørsmål.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether