Telefoncoaching gir rom for større åpenhet og gjør det lettere å få kontakt med egne følelser. Gå til bunns og du kan nå verden høyere! Lian er for meg en dyktig coacher, og gjennom telefoncoaching når man hverandre enklere.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether