Det har vært både lærerikt og godt for meg, og vi har hatt mye moro. . . Jeg lærte mye om sensitivitet og alle gode sider ved den.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether