Ved å beskrive for et annet menneske hva man selv vil gjøre og forandre på for å oppfylle de målene man har satt seg er det lettere å nå dem.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether