Det er positivt at man gjennom coaching kan se seg selv klarere i en situasjon. Og ved å snu på vinklingen og la underbevisstheten komme fram der situasjonen blir belyst så du sitter igjen med en annen sannhet. I samme situasjon, etter nye svar ble lagt fram, sitter jeg igjen og føler at jeg mestrer situasjonen bedre. Dette er bra!

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether