Coaching i seg selv ser jeg på som en hjelp til å finne egen energi og kreativitet. Coachingen skulle føre til større selvinnsikt og det er derfor en forutsetning at man er villig til å gå i seg selv.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether