Fordi coachingen foregår via telefon, fjernes personens fokus fra forstyrrende omgivelser og rettes mot veilederen og oppgaven man i fellesskap skal løse.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether