et-arbeidsliv-med-rom-for-allePublisert i LederNytt

 

SENSITIVITET, SYKEFRAVÆR

Det skal være rom for alle i arbeidslivet, men med dagens høye tempo og ulike krav er det ikke like lett å henge med for alle. Spesielt de som er mer sensitive enn gjennomsnittet kan oppleve utfordringer i arbeidslivet.

 

Høysensitivitet er et medfødt karaktertrekk som gjør at man tar inn flere inntrykk enn ikke-sensitive, og at inntrykkene fordøyes på et dypere nivå.

Av den grunn oppleves alt sterkere, og sensitive har lettere for å bli overstimulert, stresset og utbrent. Det antas at høysensitivitet kan være årsaken til mange sykemeldinger.

Prøver i det lengste

Slik arbeidsdagen for mange er organisert, med flere krav til den enkelte, stadige omorganiseringer og støyende kontorfellesskap, er det stor risiko for at sensitive blir utslitte og syke. Mange høysensitive ignorerer disse signalene og prøver å tilpasse seg, men ender ofte opp med stress, lav selvfølelse og en følelse av og ikke mestre arbeidssituasjonen.

Kan fungere godt med enkle grep

Det er fullt mulig for sensitive å finne jobber hvor de vil kunne fungere godt. Men det er viktig at høysensitive ikke tar på seg arbeidsoppgaver som er i strid med egne verdier, og passer på å få brukt sin kreativitet.

  • Du skal ikke bare ha en jobb, du skal ha den jobben som passer for deg.

 

  • Det gjelder for så vidt for oss alle: Vi bør velge arbeidsplass ikke bare etter hva vi kan og hva vi er utdannet til, men også ut fra hvem vi er som personer.

 

lian-bok-og-bilde
Tekst er skrevet av Lian Kirksæther som har spesialisert seg på temaet høysensitiv, gitt ut boken, Sensitiv og Sterk. Hun jobber som coach og veileder, og holder foredrag og kurs rundt tema høysensitiv, tankens kraft og bedre helse i inn- og utland. Lian Kirksæther, har skrevet mange artikler, og gitt ut Coaching CD på norsk og engelsk. 

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether