I utgangspunktet er det å være sensitiv en ressurs, men det kan lett blir snudd til noe
negativt i det samfunnet vi lever i.

Dagens samfunn har tidspress og stadig høyere krav til den enkelte, noe som passer dårlig for sensitive personer. Dette fører til at flere blir lettere stresset, syke og noen utbrente fordi sensitive har en lavere terskel for.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether