Det skal være rom for alle i arbeidslivet, men med dagens høye tempo og ulike krav er det ikke like lett å henge med for alle. Spesielt de som er mer sensitive enn gjennomsnittet kan oppleve utfordringer i arbeidslivet.

Slik arbeidsdagen for mange er organisert, med flere krav til den enkelte, stadige omorganiseringer og støyende kontorfellesskap, er det stor risiko for at sensitive blir utslitte og syke. Mange høysensitive ignorerer disse signalene og prøver å tilpasse seg, men ender ofte opp med stress, lav selvfølelse og en følelse av og ikke mestre arbeidssituasjonen.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether