Høysensitives hjerneaktivitet  sammenlignet med ikke sensitive indikerer at de har mer empati og bevissthet.

Dette er store nyheter. En svært viktig vitenskapelig artikkel om hjernens aktivitet hos høysensitive har nettopp blitt publisert.

558-311-7769 z Lian Kirksæther; https://www.facebook.com/liank16/; liankirksaether